Chính Sách Bảo Mật

VoiceShare Advocacy Platform

Chính Sách Bảo MậtChính Sách Bảo Mật

Khi Quý vị sử dụng dịch vụ của VoiceShare, Quý vị tin tưởng & đồng ý cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp Quý vị hiểu rõ những loại dữ liệu được chúng tôi thu thập, lý do và cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng; xin Quý vị sẽ dành thời gian tham khảo. Khi có thắc mắc vui lòng liên hệ support@voiceshare.com.---
---

CÁC THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Thông tin đăng ký tài khoản.  Quý vị phải đăng ký để có thể sử dụng Dịch vụ. Để đăng ký dưới tư cách thương hiệu hoặc người dùng cá nhân, Quý vị cần cung cấp một số thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và mật khẩu và các thông tin không bắt buộc khác.

Liên kết mạng xã hội.  Khi Quý vị đồng ý kết nối tài khoản mạng xã hội với tài khoản VoiceShare, chúng tôi sẽ được phép thu thập thông tin về Quý vị từ những trang web đó. Ví dụ: khi Quý vị đăng nhập từ tài khoản Facebook, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin mà Quý vị đã thiết lập công khai trên Facebook. Thông qua mã xác nhận được gửi từ Facebook cho phép chúng tôi trao quyền kết nối tài khoản Facebook với tài khoản VoiceShare của Quý vị. Điều này cho phép Quý vị chia sẻ nội dung từ VoiceShare lên tài khoản Facebook của Quý vị. Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin phi công khai khác khi đươc cấp quyền, chẳng hạn như địa chỉ email từ các tài khoản MXH của Quý vị,

Thông tin về Người ủng hộ thương hiệu (advocates). Người dùng có thể mời các cá nhân khác trở thành những người ủng hộ thương hiệu trên VoiceShare. Thông qua các địa chỉ email được cung cấp, VoiceShare sẽ gửi lời mời sử dụng các cá nhân đó để tải xuống và sử dụng dịch vụ Voice Share.

Thao tác trên Dịch vụ.  Chúng tôi thu thập thông tin các thao tác của Quý vị thông qua Dịch vụ. Ví dụ: khi Quý vị chia sẻ thông tin với các tài khoản MXH của mình thông qua VoiceShare, Dịch vụ sẽ thu thập thông tin Quý vị cung cấp trong các lần gửi đó.

Thông tin thanh toán.   Khi Quý vị thực hiện thanh toán thông qua Dịch vụ, Quý vị cần phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán, chẳng hạn như số thẻ tín dụng, cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập hoặc lưu trữ những thông tin này, tuy nhiên chúng tôi sẽ nhận được thông tin về các giao dịch đã thực hiện không bao gồm thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của Quý vị.

Nội dung trao đổi với chúng tôi.  Chúng tôi thu thập thông tin về Quý vị thông qua những cuộc trao đổi giữa Quý vị và đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, hoặc thông qua các cuộc trao đổi khác với chúng tôi, bao gồm các cuộc trao đổi trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Tự động Thu thập Dữ liệu: từ Cookie và các cách thức tương tự. Khi Quý vị truy cập vào Dịch vụ, hoặc mở email của chúng tôi, chúng tôi và các đối tác bên thứ ba (vd: nhà cung cấp mạng lưới quảng cáo, công cụ hỗ trợ và các nhà cung cấp dịch vụ phân tích) được phép thu thập thông tin bằng các phương tiện tự động, chẳng hạn như cookie, web beacon và các cách thức tương tự thông qua email, trình duyệt tuân thủ theo quy định tại Chính sách Bảo mật. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Quý vị đồng ý với việc đặt cookie và các công nghệ tương tự khác trong trình duyệt và email theo Chính sách Bảo mật này. Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm địa chỉ IP, đặc điểm của trình duyệt, ID thiết bị và đặc điểm, phiên bản hệ điều hành, ngôn ngữ sử dụng, URL giới thiệu và thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để xác định có bao nhiêu người dùng đã truy cập các trang web nhất định, hoặc mở các tin nhắn hoặc bản tin, hoặc vì mục đích tránh gian lận. Chúng tôi có thể liên kết dữ liệu này với hồ sơ của Quý vị. Đối tác của chúng tôi cũng có thể thu thập, và kết hợp thông tin về các hoạt động trực tuyến của Quý vị theo thời gian, trên các thiết bị khác, và trên các trang web, hoặc ứng dụng khác nếu các trang web và ứng dụng đó sử dụng cùng một đối tác cung cấp. Chúng tôi hiện đang sử dụng Google Analytics để thu thập và xử lý đối với một số dữ liệu web nhất định. Để tìm hiểu thêm về Google Analytics và cách từ chối tham gia, vui lòng truy cập www.google.com/policies/privacy/partners/ . Quý vị có thể thay đổi cài đặt trình duyệt để chặn và xóa cookie khi Quý vị truy cập vào Dịch vụ thông qua trình duyệt web. Tuy nhiên, nếu Quý vị làm điều đó, Dịch vụ có thể không hoạt động hiệu quả.

VOICESHARE SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

Sử dụng nội bộ và hỗ trợ cho dịch vụ.  Chúng tôi sử dụng thông tin vì mục đích nội bộ và hỗ trợ cho dịch vụ, bao gồm phân tích và cung cấp các báo cáo về hiệu quả chiến dịch truyền thông hiện tại. Chúng tôi có thể sử dụng, và lưu trữ dữ liệu thu thập được nhằm phục vụ cho việc cung cấp, và cải tiến cho bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.

Truyền thông.   Chúng tôi và các thương hiệu có thể gửi email đến các địa chỉ email mà thương hiệu và người dùng cung cấp trong quá trình sử dụng Dịch vụ, và gửi thông báo đến thiết bị di động nếu Quý vị đã tải xuống và đăng ký sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi. Các thông báo này được gửi để xác minh tài khoản của Quý vị, và hỗ trợ mục đích thông báo và quản lý vận hành, chẳng hạn như quản lý tài khoản, dịch vụ khách hàng, bảo trì hệ thống và các mục đích khác liên quan đến Dịch vụ.

Tiếp thị.  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về Quý vị phục vụ cho mục đích tiếp thị, chẳng hạn như cung cấp quảng cáo trực tuyến trên Dịch vụ, và gửi cho Quý vị thông tin mà chúng tôi nghĩ có thể hữu ích, hoặc có liên quan đến Quý vị. Quý vị có thể chọn không tham gia nhận email tiếp thị bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký đính kèm trong các email tiếp thị.

Tổng hợp Dữ liệu.  Chúng tôi ẩn danh hoặc tổng hợp dữ liệu được thu thập thông qua Dịch vụ và có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó dưới bất kỳ mục đích nào.

VOICEHARE CÔNG KHAI THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp thứ ba.  Chúng tôi chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập được với các nhà cung cấp thứ 3 nhằm giúp họ quản lý các dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của Quý vị với các nhà cung cấp dịch vụ web và cơ sở dữ liệu.

Hiển thị với người dùng khác.  Thông tin và nội dung Quý vị cung cấp sẽ được hiển thị trên Dịch vụ. Ví dụ: Quí vị có thể xem tên của người ủng hộ và thông tin về hoạt động đăng tải nội dung trên mạng xã hội của họ thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách những người dùng khác xem và sử dụng thông tin đã đăng.

Các nền tảng mạng xã hội.  Dịch vụ cho phép Quý vị chia sẻ thông tin với các trang MXH, chẳng hạn như Facebook. Việc sử dụng thông tin được chia sẻ sẽ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật và chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách thức các trang MXH xử lý thông tin.

Tiếp thị và Đối tác Quảng cáo.  Chúng tôi không thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Quý vị với người khác, hoặc cho các công ty không liên quan vì mục đích tiếp thị trực tiếp, trừ khi có sự cho phép của Quý vị. Việc truy cập thông tin cá nhân của Quý vị chỉ nhằm mục đích quảng cáo trực tuyến cho Quý vị và những người khác trên Dịch vụ, hoặc gửi những thông tin mà chúng tôi cho là hữu ích hoặc có liên quan đến Quý vị.

Pháp lý và Các Tiết lộ tương tự. Chúng tôi truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin của Quý vị, trong trường hợp phải tuân thủ theo các yêu cầu từ phía luật pháp và các quy trình pháp lý, bao gồm án lệnh của tòa án hoặc trát tòa; đáp ứng theo yêu cầu của Quý vị; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Quý vị, của chúng tôi, hoặc của người khác.

Sáp nhập, Bán, hoặc Chuyển nhượng đối với tài sản khác.  Nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại, tài trợ, tổ chức lại, phá sản, thu hồi tài sản, bán tài sản của VoiceShare hoặc chuyển đổi dịch vụ sang nhà cung cấp khác, thông tin của Quý vị có thể được tiết lộ, hoặc chuyển giao trong quá trình đàm phán, tuân thủ theo pháp luật và quy định của hợp đồng.

Với sự cho phép của Quý vị.  Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của Quý vị khi được cấp quyền.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi tuân thủ các bước trong một nỗ lực quản lý thông tin của Quý vị một cách an toàn và phù hợp với Chính sách Bảo mật này. Tuy nhiên, vì tính chất của Internet, chúng tôi không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối với bất kỳ thông tin nào mà Quý vị cung cấp cho chúng tôi.

QUYỀN RIÊNG TƯ ĐỐI VỚI TRẺ EM

Chúng tôi không chủ động thu thập, duy trì hoặc sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi, và không có Dịch vụ nào hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu Quý vị phát hiện rằng con của Quý vị đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý từ Quý vị, Quý vị có thể thông báo cho chúng tôi tại support@voiceshare.com. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các bước để xóa các thông tin đó và chấm dứt tài khoản liên quan.

CẬP NHẬT THÔNG TIN, ĐẶT CÂU HỎI HOẶC ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA

Nếu Quý vị muốn yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào mà Quý vị đã cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng Dịch vụ, hoặc nếu Quý vị có bất kỳ đề xuất cải tiến nào đối với Chính sách Bảo mật này, vui lòng gửi email tới support@voiceshare.com.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Phát hành hoặc sửa đổi Chính Sách Bảo Mật.  Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi & chỉnh sửa đối với Chính sách Bảo mật này, và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực vào thời điểm phát hành. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Quý vị về những thay đổi quan trọng thông qua qua email hoặc các phương tiện truyền thông khác. Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc Chính sách Bảo mật này định kỳ để cập nhật những thay đổi mới nhất. Trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ, Quý vị cam kết tuân thủ với Chính sách Bảo mật này và bất kỳ bản cập nhật nào chúng tôi thực hiện.