NỀN TẢNG ADVOCACY VOICESHARE

Nhân viên là hình ảnh phản chiếu của thương hiệu

Khám Phá VoiceShareKhám Phá VoiceShare

Sức Mạnh Từ Cộng Hưởng Từ Truyền Thông Nội Bộ Đến Truyền Thông Mạng Xã Hội
---

VoiceShare là nền tảng tương tác – truyền thông MXH nhằm tạo ra một môi trường khuyến khích nhân viên sử dụng các kênh truyền thông cá nhân của mình để tạo ra các thảo luận và tương tác tốt về thương hiệu/doanh nghiệp một cách tự nhiên và liên tục

Đồng Bộ Nội Dung Tự Động
Khuyến Khích Tương Tác
Tích Hợp Đa Nền Tảng
Đo Lường & Báo Cáo

Tạo ra môi trường thông tin tập trung và tự nhiênTạo ra môi trường thông tin tập trung và tự nhiên

Bất kỳ thông tin, hoạt động mới nào của doanh nghiệp từ các kênh truyền thông: Facebook, Linked, Instagram... hay tin tức báo chí, thông báo... đều được đồng bộ tự động và tập trung ở giao diện chính của VoiceShare. Nhân viên chỉ cần đăng nhập một màn hình duy nhất để nhìn thấy tất cả thông tin.

Thông Tin Tập Trung

Xóa bỏ các rào cản đa kênh, giúp nhân viên tiếp cận với thông tin doanh nghiệp toàn diện và kích thích tương tác

Cập Nhật Tự Động

Tất cả các thông tin từ các kênh được tích hợp đều được cập nhật theo thời gian thực trên giao diện chính của VoiceShare, giúp nhân viên tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng

Chia Sẻ Dễ Dàng

Trên cùng giao diện VoiceShare, nhân viên dễ dàng tương tác và chia sẻ nội dung mình mong muốn tới bất kỳ MXH cá nhân nào đã được kết nối chỉ với một bằng một thao tác click chuột
Đăng Ký Dùng Thử

Tối ưu hóa các chiến dịch với hệ thống Đo Lường Tích hợpTối ưu hóa các chiến dịch với hệ thống Đo Lường Tích hợp

VoiceShare cho phép nhà quản lý nhanh chóng nắm bắt hiệu quả tổng quan của các chiến dịch Advocacy Marketing thông qua các số liệu, báo cáo được đo lường và thống kê theo thời gian thực

Báo Cáo Chi Tiết

VoiceShare cung cấp báo cáo chi tiết trên từng kênh, thời gian, phòng ban và cá nhân nhằm cung cấp cho nhà quản lý bức tranh hiệu quả tổng quan nhất

Phân Tích Chiến Dịch

VoiceShare cho phép trích xuất các thống kê cụ thể trong một chiến dịch, bao gồm mức độ hiệu quả, sức ảnh hưởng và nội dung hiệu quả nhất. Dựa trên dữ liệu, nhà quản lý dễ dàng hiệu chỉnh và tối ưu hóa các chiến dịch Advocacy Marketing

Phát Hiện Người Ảnh Hưởng

Với hệ thống theo dõi và đo lường thời gian thực trên từng cá nhân, VoiceShare cho phép phát hiện và nắm bắt nhanh nhất các nhân viên có sức ảnh hưởng nổi bật. Giúp thiết kế các nội dung và chiến dịch phù hợp cho những đối tượng này
Yêu Cầu Dùng Thử

VoiceShare là nền tảng Advocacy toàn diện nhấtVoiceShare là nền tảng Advocacy toàn diện nhất

Không chỉ giúp thúc đẩy hiệu suất của các chiến dịch truyền thông, VoiceShare còn mang đến lơi ích thiết thực trong các hoạt động: tuyển dụng, bán hàng và quản lý sức khỏe thương hiệu trên MXH của doanh nghiệp

Đa Phương Tiện

Đồng Bộ & Tập Trung

Cơ Chế Khuyến Khích

Đo Lường & Theo Dõi

Thống Kê & Báo Cáo

Tích Hợp Đa Nền Tảng

Khám phá sức mạnh cộng hưởng truyền thông từ VoiceShare

Hướng Dẫn Nhanh Về VoiceShareHướng Dẫn Nhanh Về VoiceShare

Tổng Quan Về Cách Tương Tác Trên VoiceShare
---