Blog

Nơi cung cấp các bí quyết hữu ích và tin tức mới nhất về Social Advocacy

5 Bước Xây Dựng & Quản Lý Hiệu Quả Chiến Lược Truyền Thông Thương Hiệu Từ Nhân Viên

Khảo sát do tổ chức Edelman TRUST BAROMETER tiến hành, cho thấy, nội dung được chia sẻ từ cộng đồng nhân viên có tần suất lan truyền tốt hơn gấp 24 lần so với nội dung đăng tải trên các trang thông tin doanh nghiệp. Ngoài ra, có đến 72% khách hàng được khảo sát ...